L.T. "Constantin Brâncusi" Oradea Blog noutati articole documente liceu tehnologic constantin brancusi oradea liceu

June 20, 2013

Polonia (The Planet in our hands)

Filed under: comenius,Proiecte,scoala — admin @ 9:50 pm

[original – sectiunea documente]

“The Planet in Our Hands” este titlul proiectului multilateral Comenius cu finanţare de la Comisia Europeană, pe care Colegiul Tehnic “Constantin Brâncuși” din Oradea îl derulează în parteneriat cu cinci țări europene: Ungaria (coordonator), Slovenia, Turcia, Polonia, Bulgaria  pe durata a doi ani (septembrie 2012- iunie 2014).

Proiectul este realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene în cadrul Programului Sectorial Comenius al Programului de Învăţare pe tot Parcursul Vieţii. COMENIUS este o acţiune care are ca scop îmbunătaţirea calităţii şi consolidarea dimensiunii europene în educaţie, încurajarea învăţării limbilor străine şi a cooperării transnaţionale între şcoli, promovarea conştiinţei interculturale şi a inovaţiei în ceea ce priveşte metodele pedagogice şi tehnicile informaţionale.

Acţiunea se adresează cu precădere învăţământului preuniversitar, de la grădiniţe până la şcoli post-liceale, întregii comunităţi educaţionale: elevilor, tuturor categoriilor de personal didactic, precum şi comunităţii locale, asociaţiilor non guvernamentale sau de părinţi cu scopul de a facilita diseminarea rezultatelor şi a bunei practici şi discutarea aspectelor calitative şi cantitative ale educaţiei în şcoli.

Proiectul “The Planet in Our Hands” va ajuta aproximativ 1500 de elevi de vârstă gimnazială și liceală din 5 țări europene să intre în contact cu mediul înconjurător din toate țările participante   să împartăşească informaţii despre ţara lor şi să inveţe despre modul de viaţă din alte ţări (sistem de educaţie, şcoală, oraş, ţară, cultură, artă, sport, mâncare), să găsească asemănări şi deosebiri între acestea.

Obiectivele proiectului “The Planet in Our Hands” sunt: analizarea gestionarii deșeurilor, analiza consumului de energie, analiza poluării apei și a aerului, conșientizarea tinerilor și a oamenilor asupra poluării mediului  local și global datorat indiferenței fiecăruia dintre noi, creșterea gradului de conștientizare  a impactului uman asupra mediului local, interdependență cu natura, depăşirea barierelor culturale şi de limbă între participanţi, încurajarea studiului limbilor străine,  utilizarea cu încredere a echipamentelor IT.

Pe parcursul celor 2 ani de implementare a proiectului (2012-2014), pentru atingerea obiectivelor se vor derula mai multe activităţi precum: prezentarea fiecărui partener, (a şcolii şi regiunii), prezentarea fiecărei ţări,realizarea unei pagini commune Facebook, alegerea unui logo al proiectului, vizita la groapa de gunoi, expoziții de lucrări realizate din materiale reciclabile, prezentare de surse  alternative de energie,   realizarea unor materiale didactice, pachete tematice în limba engleză, realizarea unui dicționar eco cu termenii definiți în mai multe limbi, expoziție de fotografii, DVD-uri cu sumarul proiectului şi, bineînţeles, mobilităţile transnaţionale în fiecare ţară parteneră.

POLONIA – prima întâlnire din cadrul proiectului Comenius “The Planet in Our Hands”

Prima întâlnire din cadrul proiectului “The Planet in Our Hands” s-a desfășurat în Polonia, în perioada 8-12 octombrie 2012.

La această întâlnire fiecare coordonator  din cele 5 țări şi-a prezentat școala prin intermediul prezentărilor PowerPoint, a unor filmulețe şi a diverselor materiale realizate de către elevi. România a fost reprezentată de d-na profesor Sălăgean Anne-Mari, coordonatoarea proiectului din cadrul Colegiului Tehnic “Constantin Brâncuși” și d-na profesor Vîlceanu Daniela, directorul Colegiului Tehnic “Constantin Brâncuși”.
În cadrul acestei întâlniri ne-am familiarizat cu sistemul de învăţământ polonez. Am vizitat școala țării gazdă, am intrat în contact cu elevii și profesorii acestei școli, am răspuns întrebărilor care ne-au fost adresate, am participat împreună cu ceilalţi colegi parteneri la şedinţe de lucru, am discutat despre calendarul viitoarelor activităţi, am vizitat groapa de gunoi din localitatea Sobuczynie.

Pe durata şederii în Polonia am avut întâlniri cu diferite oficialitati. În cadrul vizitei la birourile Districtului Czestochowa ne-am întâlnit cu prefectul și cu autoritățile locale care susțin acest parteneriat.

În ultima zi petrecută la școală am participat alături de întreaga comunitate la o seară cu specific polonez.

Următoarele întâlniri din cadrul proiectului vor avea loc în aprilie 2013 în Turcia, în iunie 2013 în Slovenia,  în octombrie 2013 în Bulgaria, în martie 2014 în România și în iunie 2014 în Ungaria

Proiectul este realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene în cadrul Programului Sectorial Comenius al Programului de Învăţare pe tot Parcursul Vieţii. Toate informaţiile pe care le furnizăm reprezintă responsabilitatea exclusivă a echipei de proiect, iar Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care este folosit conţinutul acestor informaţii.

 

No Comments »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Powered by WordPress